top of page

Regulamin  salonu 

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych 

Aleksandra Rakowska Makeup

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Gabinetu.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Gabinetu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Gabinetu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.

3. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 15 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi. W soboty każde spóźnienie powyżej 15 min.  wiąże się z odmówieniem wykonania usługi.  

4. Klient w trakcie rezerwacji terminu usługi, zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości ……….. zł, na wskazany numer rachunku bankowego ………………………………………………………Czas uregulowania zadatku przez Klienta to 2 dni.  W sytuacji niedokonania płatności, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. A zarezerwowany dotychczas termin staje się dostępny dla innych Klientów. Cena wizyty pomniejszona jest o wartość pobranego wcześniej zadatku.

5. Zadatek przepada w sytuacji rezygnacji klienta z usługi makijażu. W przypadku szkoleń jednodniowych -jeżeli wizyta zostanie odwołana przynajmniej 48 h przed planowanym terminem, jest możliwość jednorazowej zmiany terminu bez utraty zadatku. W przypadku szkoleń 2/3/4 dniowch jest możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty, natomiast zadatek przepada, jeżeli wizyta zostanie odwołana przynajmniej 48 h przed planowanym terminem, Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie (w zależności od usługi oraz terminu). 

6. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika/ właściciela Gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. 

7. W przypadku nagłych i niezależnych od Klienta sytuacji, Klient jest zobowiązany poinformować Gabinet o zmianie terminu zabiegu najpóźniej przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. 

8. Makijaż próbny odbywa się od pn-czw -w sezonie ślubnym , który zaczyna się od kwietnia i trwa do września. W tym czasie zazwyczaj nie ma możliwości odbycia makijażu próbnego ze względu na zajęte terminy i realizowanie pakietów oraz usług ślubnych. 

9. Zamówienie usługi w Aleksandra Rakowska Makeup jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. 

10. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Aleksandra Rakowska Makeup jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

11. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec
zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji
i potrzeb Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.

12.      Bony podarunkowe Klient może wykorzystać zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu na zabieg z oferty salonu lub na kosmetyki sprzedawane w salonie. Bony podarunkowe nie łączą się z promocjami. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu gabinet nie ponosi odpowiedzialności. Bon podarunkowy wykorzystać może wyłącznie osoba, na którą został wypisany.Termin ważności bonu podarunkowego to 12 miesiący od daty zakupu, po tym czasie w całości ulega utracie. Bon może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt, w zależności od wysokości kwoty na jaką został wykupiony. 

Osoba obdarowana zobowiązana jest do rezerwacji wizyty w celu wykorzystania bonu.

Bon nie ulega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie wydajemy również reszty, jeśli ktoś korzysta z zabiegu tańszego niż bon, jednak Klient może dokupić zabieg droższy od wartości bonu.

13. Wszelkie produkty zakupione w Gabinecie Aleksandra Rakowska Makeup (tj. kosmetyki, bony) nie podlegają zwrotowi.

14. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest to podania prawdziwego imienia, nazwi-ska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

15. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

16. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właścicielki salonu Aleksandry Rakowskiej osobiście, telefonicznie pod numerem 697424833 emailem na adres aleksandra.rakowska@onet.com.pl

Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

Reklamacje mogą zostać zgłoszone przez Klienta nie później niż 14 dni od dnia wykonania zabiegu.

17. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:

1. palenie papierosów i zażywanie środków odurzających.

18. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klient musi poinformować pracownika
o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani
do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach 

19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Aleksandra Rakowska Makeup są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu, stosować się do sugestii personelu, a także zobowiązane są do zakazu filmowania na terenie gabinetu. Klient korzystając z usług salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

20. Personel Aleksandra Rakowska Makeup w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

21. Aleksandra Rakowska Makeup zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

bottom of page